Musikprofilen

För dig som vill ägna dig åt musik och delta i ett större sceniskt musikprojekt!


Vill du ägna dig mycket åt musik ska du välja denna profil. Musikprofilen är ett treårigt individuellt val där tredje året mynnar ut i ett större sceniskt musikprojekt. Du kommer att utveckla ditt musikaliska kunnande och din musikaliska förmåga, oavsett hur duktig du är på att spela eller sjunga. Du får också möjlighet att framträda med din musik i olika sammanhang på skolan.  Profilen kan väljas av alla som börjar första året på gymnasiet och kan kombineras med valfritt program.

Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper. Däremot måste du ha ett stort musikintresse och vara motiverad att engagera dig i studierna och lägga ner tid på att öva på ditt instrument själv och tillsammans med andra. Du bör också vara beredd på att medverka i tredje årets scenföreställning

Din uppgift i föreställningen beror på vad du är intresserad av att göra. Du kanske är med i orkestern eller kören, eller varför inte ha en av huvudrollerna. Du måste även vara beredd på att en del arbete med föreställningen kommer att ske på din fritid


.

Kursfördelning

År 1: Ensemble 1 MUSENS01, 100 poäng
År 2: Ensemble 2 MUSENS02S, 100 poäng
År 3: Estetisk kommunikation 1, 100 poäng

Kursernas innehåll
och genomförande

Gehörs och musiklära
Utvecklar din förmåga till inre hörande (ditt musiköra). Du får också lära dig grundläggande teoretiska begrepp.

Körsång
Utvecklar din röst och du sjunger tillsammans med andra.

Ensemble
Du spelar eller sjunger tillsammans med andra. Eftersom eleverna i Musikprofilen har olika musikaliska förutsättningar att spela i ensemble försöker vi hitta, eller skapa, lämplig ensemble. Om du redan är med i en ensemble kan kursen genomföras i den.

Instrument/sång Instrument- eller sånglektioner.

Rytmik och dans Utvecklar din rytmkänsla och din koordinationsförmåga. Fördjupar din förmåga att lyssna och din kroppsliga uttrycksförmåga.

Sceniskt musikprojekt Vi arbetar fram en scenföreställning från idé till färdig föreställning.