Elevhälsan

På varje skolenhet har rektor tillgång till elevhälsan, som utgör ett specialiststöd som rektor anlitar inför och efter beslut rörande studiesituationen för både enskilda elever eller grupper av elever.

Finnvedens gymnasium har fyra rektorer som var och en har tillgång till elevhälsopersonalens särskilda kunskaper. Elevhälsan består av specialpedagoger, logopeder, skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer och skolkuratorer.

Ytterligare en betydelsefull yrkesgrupp för eleverna är studie- och yrkesvägledarna.
Under ledning av rektor utgör studie- och yrkesvägledarna tillsammans med elevhälsan våra elevhälsoteam. Under läsårets gång handlägger elevhälsoteamen elevärenden i
nära samarbete med mentorerna för respektive klass och undervisande lärare.
Skolläkare, logoped och skolpsykolog ingår vid behov i elevhälsoteamen, liksom integrationssamordnare när detta är påkallat.

Elevhälsoteamens uppgift är att tillgodose elevers behov av särskilt stöd. De arbetar även hälsofrämjande och förebyggande för att förhindra att problem uppstår. Personalen i teamen finns som regel på skolan hela skoldagen, men säkrast når du dem vid de tider som finns angivna under respektive yrkesgrupp till vänster.

Entreprenörssektorn

Malin Knuttila, rektor BA, EK, HA, VF, IMYHA
Magnus Flink, rektor,RL, IMYRL
Eva-Lotta Svärd, specialpedagog
Nicklas Homman, skolsköterska
Anna Kempe, skolkurator 
Hans Friberg, studie- & yrkesvägledare

Humanistsektorn

Inga-Lill Svanholm, rektor BF, ES, SA, VO, IMYBF
Malin Lundh, specialpedagog
Anette Andersson, skolsköterska
Johanna Fyhr Karlsson, skolkurator ES, SA
Sofia Jarl, skolkurator BF, VO, IMYBF
Charlotte Bäckman, studie- & yrkesvägledare

Tekniksektorn

Svante Leo, rektor EE, NA, TE
Eva-Lotta Svärd, specialpedagog
Sofie Andersson, skolsköterska
Johanna Fyhr Karlsson, skolkurator
Liz Winterqvist, studie- & yrkesvägledare

Utvecklingssektorn

Viktor Radell, rektor FT, IN, IMYFT, IMYIN
Malin Lundh, specialpedagog
Anette Andersson, skolsköterska, IMA; IMS
Nicklas Homman, skolsköterska FT,IN,IMYFT, IMYIN 
Sofia Jarl, skolkurator 
Markus Ericsson, studie- & yrkesvägledare

Gymnasiesärskolan

Karin Hedström, rektor
Anette Andersson, skolsköterska
Sofia Jarl, kurator
Markus Ericsson, studie- & yrkesvägledare

Sjukanmälan

Dexter är FIGY:s programvara för frånvarohantering. Logga in på Dexter länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstermed ditt användarnamn och lösenord senast före din första lektion varje sjukdag och gör din sjukanmälan.

Sjukanmälan för omyndig elev utförs av vårdnadshavare. Om du eller din vårdnadshavare inte har tillgång till internet, kontakta receptionen 0370-377344
eller Mikael Persson.

Om du är sjuk mer än en vecka, eller om du drabbas av smittsam sjukdom, vill vi att du meddelar detta till skolhälsovården. Insjuknar du under dagen och måste hem, vill vi att du meddelare detta till skolsköterskan.

Anmälningsskyldighet

Om en elevs omständigheter i  eller utanför skolan kräver
att socialtjänsten behöver ingripa till elevens skydd och omsorg, eller misstänks kräva det, är skolan och dess personal skyldig att kontakta socialtjänsten. Tystnadsplikten för personalen upphävs delvis om omständigheterna är sådana att anmälningsskyldigheten träder in.