Skolpsykolog

Psykologen uppmärksammar elevers psykiska och psykosociala hälsa, samt utreder och bedömer elevers stödbehov. Psykologerna ingår i det centrala psykologteamet som är centralt placerad på Barn- och utbildningsförvaltningen. Du når psykologerna i pågående ärenden på respektive telefonnummer nedan. Nya ärenden startas genom kontakt med elevens rektor som i sin tur ger ett uppdrag till psykologteamet.

Helena Almén

Skolpsykolog

helena.m.almen@varnamo.se

Therése Österholm

Psykolog

terese.b.osterholm@varnamo.se

Ruth Skillmark

Psykolog

ruth.a.skillmark@edu.varnamo.se