Skolpsykolog

Psykologen uppmärksammar elevers psykiska och psykosociala hälsa, samt utreder och bedömer elevers stödbehov. Psykologerna ingår i det centrala psykologteamet som är centralt placerad på Barn- och utbildningsförvaltningen. Du når psykologerna i pågående ärenden på respektive telefonnummer nedan. Nya ärenden startas genom kontakt med elevens rektor som i sin tur ger ett uppdrag till psykologteamet.

Helena Almén

Skolpsykolog