Resebidrag

Busskort och bidrag för resor till/från skolan eller APL/APU-platsen

Skolkort

Villkor för att du ska få skolkort:

  • du skall ha rätt att få studiehjälp enligt studiestödslagen
  • studera på heltid
  • du måste bo utanför Värnamo tätort
  • din kortaste väg till skolan måste vara minst 6 km

Kortet gäller för 2 resor per dag inom giltighetsområdet (zongränsen).


Bidrag mellan hem och hållplats

Gymnasieelev som har rätt till skolkort och som har minst 6 km enkel resa mellan hemmet och närmsta hållplats ges ett kontant bidrag. Bidraget betalas ut en gång per termin via bank till myndig elev eller förälder. 

Du ansöker om bidraget på Värnamo kommuns hemsida. När du har blivit beviljad bidraget ska du ockå när terminen är avslutad, skicka in en körjournal, där du redovisar vilka dagar du kört. En ny ansökan ska lämnas in varje läsår

Bidraget kan inte kombineras med inackorderingstillägg!

APL - bidragsregler

Det kontanta resebidraget är 1,85 kr / km, och betalas ut under förutsättningen att du inte kan resa kollektivt. Om du inte kan nå en kommunal matsal i anslutning till APL- platsen, utgår kontant ersättning med 20 kr per skoldag. Ansökan görs på särskild blankett. Lämnas till Anna-Karin Skärin på expeditionen. 

APL - resebidrag

Kontant resebidrag: 1,85 kr / km
Matbidrag: 20 kr / skoldag

Bidrag för dagliga resor

Blanketter och information för ansökan om bidrag för dagliga resor, samt körjournal, når du på länken nedan, den tar dig till Värnamo kommun och Barn- & utbildningsförvaltningen

Ansökan - Dagliga resor och inlämning av körjournallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

APL- resebidrag, matbidrag
Anna-Karin Skärin
Telefon: 0370-37 7368
E-post: 
anna-karin.skarin@edu.varnamo.se

Skolkort och
Bidrag hem/hållplats 

Kontakta Marie Åhsberg
Telefon: 0370-37 73 41
E-post:  
marie.ahsberg@edu.varnamo.se