Schemaförklaring

Schemafunktionen når du direkt från hemsidans startsida, samt inne i Dexter. Välj direkt med hjälp av menyerna, eller gör en sökning i sökfältet på lärarsignatur, klass eller salsnummer.

Så här läser du schemat

På klasschema står för varje lektion angivet Kurskod/Ämne, Lärarsignatur, Lokal. All text
får ibland inte plats i schemarutan och då skrivs den nedanför schemat. Gäller t.ex.
block för individuella val.

Kurskod

På schemat står i de flesta fall kurskoden angiven. Kurskoden består av ämnets beteckning + fyra siffror.

Exempel: ENGENG06 = Engelska 6

Höst- eller vårtermin?

En del kurser eller lektioner läses endast hösttermin eller vårtermin. På schemat är detta betecknat "HT" eller "VT".

Exempel: ENGENG05 HT = Engelska 5 läses höstterminen.

Varannan vecka?

En del lektioner läses endast udda eller jämna veckor. På schemat är detta betecknat "uv"
eller "jv".

Exempel: ENGENG05 HTjv = Engelska A, läses jämna veckor under höstterminen.

Gruppindelning

I en del ämnen och vissa lektioner är klassen indelad i grupper, t.ex. vid laborationer i Biologi, Kemi, Fysik och Naturkunskap. På schemat är detta betecknat "a)" eller "b)".

Exempel: FY a) jv Fn T160
               KE b) uv Hn A164

- Grupp a) har Fysik jämna veckor för lärare Fn i sal T160. Grupp b) har Kemi udda veckor för lärare Hn i sal A164.

Gruppindelning görs av mentorerna vid skolstarten.

 

Tips - visa fler samtidigt!


Du kan visa fler scheman samtidigt. Skriv fler sökord avgränsade med kommatecken. t.ex "sign, klass" eller "klass, klass".

Utskrift av schema


Utskrift i schemafunktionen bör göras via länken "skriv ut schemat" istället för menyvalet "Arkiv - Skriv ut".

Ditt schema i Dexter


Ditt eget schema når du även via ditt konto i Dexter, logga in på:
http://dexter.edu.varnamo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Individuella val och profiler. Vilka kan du välja?

Val av individuellt val 

Vem är läraren?

Lärarförteckning

Vem är min mentor?

Mentorsförteckning

Var finns salen?

Hitta på FIGY (kartor)