Elevskåp

Som elev på FIGY får du tillgång till ett låsbart skåp. Elevskåpet är endast avsett för förvaring av kläder, böcker och andra hjälpmedel som är nödvändiga för skolarbetet. Skolledningen har dubblettnycklar och har rätt att gå in i skåpen vid behov.

Byte av skåp

Om du byter klass eller program under studietiden, ta kontakt med vaktmästaren. Det är inte tillåtet att byta skåp elever emellan utan att först ta kontakt med vaktmästaren.

Om du glömt din nyckel

Vaktmästarna och Shpetim hjälper dig öppna om du glömt eller tappat nyckeln.


Om du tappat din nyckel

Om du tappat din nyckel, fråga i receptionen om den är upphittad. Behöver du beställa
en ny nyckel så kan du göra det i receptionen till en kostnad av 80 kr.

Om skåpsnyckeln inte återlämnas efter utbildningens slut får du betala 500kr för ett nytt lås.

Med hänvisning till Finnvedens gymnasiums drogpolicy kan i förebyggande syfte, genomsök av skolans lokaler/elevskåp, komma att genomsökas i syfte att undersöka om narkotika förvaras i lokalerna. Skolan använder Polismyndighetens narkotikahundar vid dessa genomsökningar.