The Baltic Sea Exchange Programme – Östersjöutbytet

Sedan mitten av 1990-talet har elevutbyten genomförts på det samhällsvetenskapliga programmet på FIGY. Besök har gjorts på partnerskolor under ca 1 vecka på höstterminen och alla deltagande skolor har samlats i Värnamo under ca 1 vecka på vårterminen

 Under vecka 12 2015  har vi på FIGY haft besök från de deltagande skolorna i projektet här i Värnamo. Våra gäster kommer från:

•       Rapla, Estland
•       Limbazi, Lettland
•       Alytus, Lituaen
•       Gützkow, Tyskland

Syftet med projektet är att:

•       Öka eleverna förståelse för andra människors livsvillkor
•       Öka kunskaperna om och förståelsen för Östersjöregionens historiska, politiska, kulturella och sociala förutsättningar
•       Ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sina språkkunskaper, främst engelska

Programmet
Tema för veckan har varit Design kopplat till Hållbar utveckling. Under veckan så har eleverna gjort studiebesök på lokala företag med koppling till design, Bruno Mathsson, Källemo och Kateha och Värnamo Sängkläder. Gummifabriken med programmering av LEGO-robotar har också stått på programmet.Eleverna har jobbat med en gemensam projektuppgift där deltagare från fem olika länder samarbetade i totalt tolv grupper och den uppgift som de fick var:

  1. Skapa en möbelmodell
  2. Inreda en monter där möbeln placeras
  3. Marknadsföra möbeln på en reklamposter
  4. Författa en beskrivning av produkten, skriven på engelska

Från idé till färdig modell
Arbetet med projektuppgiften var intensivt och följande punkter beskriver processen…

•       Tolv svenska elever utsågs till gruppledare
•       Gruppledarna tog ansvar för att presentera uppgiften för de övriga i gruppen
•       Idéer skapades, arbetet fördelades inom gruppen
•       Material inventerades
•       Produktionen av modellen och montern genomfördes
•       Klippa tyg, skära mattor, skära glas…
•       Knäcka klinker, lägga trägolv, måla eller tapetsera väggar i montern
•       Forma lera, blöta och forma näver….
•       Den kreativa processen var imponerande!!!
•       Marknadsföring och beskrivning av produkten utformades
•       Allt färdigställdes i tid till utställningen som visas 19-22 mars på Vandalorum
•       Allt detta genomfördes, i ett ordnat kreativt kaos, under ca 5 timmar tisdag kväll!!!


Bidraget som kom etta i tävlingen