Foto: Värnamo Nyheter


Ljus - Temat på årets kemidag

Eleverna på teknik och naturvetenskapsprogrammet har i år jobbat ämnesövergripande i ämnena fysik och kemi med temat ljus.

Läs mer om kemidagen på Värnamo Nyheters hemsida.

Värnamo Nyheter - Allt ljus på kemi och fysiklänk till annan webbplats