Handels- & administrations-programmet

Nu kan du kvalitetssäkra dina studier på Handelsprogrammet.

Från och med 2015 har du som studerande på vårt program möjlighet att bli belönad för dina insatser som lever upp till ställda krav. Certifieringen är framtagen i ett samarbete mellan Finnvedens gymnasium, Värnamo näringsliv, Värnamo Handel & Värnamo city. Den syftar till att öka kunskapsnivån samt ökar möjligheterna till anställning efter avslutade studier. 

För mer information kontakta Handels- & administrationsprogrammets programledare.

Marika Norrman Svensson
Programledare Administrativa service
Tel: 0370 - 37 73 77
marika.n.norrman-svensson@edu.varnamo.se

Tobias Pettersson
Programledare Handel & service
Tel: 0370 - 37 73 62
tobias.s.pettersson@edu.varnamo.se

Läs mer om Handels & administrations-programmet