Samling och upprop År 1, 2 och 3

Vart tar ni vägen på torsdag den 18 augusti 2016

Välkommen!

Vi på Finnvedens gymnasium ser fram emot att snart kunna hälsa nya elever välkomna och gamla elever välkomna tillbaka till ett nytt läsår. Här får du information om uppstarten den 18 augusti:

Länk till dokument som säger var år 1 tar vägen HÄRPDF

Länk till dokument som säger var år 2 tar vägen HÄRPDF

Länk till dokument som säger var år 3 tar vägen HÄRPDF

Välkomna!!!