Uttagning till NIU 

Uttagningsträningen den 17 november var den sista chansen att visa upp sina fotbollskvaliteter för eventuellt blivande NIU elever. Totalt har närmare 80 st provtränat för att konkurrera om FIGYs 15 NIU platser. Nivån och fotbollskunskaperna på spelarna födda -01 var som en av instruktörerna sa, ” otroligt bra”. För de som var med på uttagningsträningen gäller det att skicka in sin ansökan till Figy senast den 1 december.