Östersjöprojektet

Under vecka 46 deltog elever i SA15a och SA15b i ett skolutbyte i antingen Estland, Lettland, Litauen eller Tyskland. Mellan den 19 och 23 mars kom 50 elever och lärare på återbesök till Figy. 

På programmet stod bland annat rundvandring i Värnamo och teambuilding, presentation av sitt land, studiebesök i Göteborg på bland annat Universeum. Temat för veckan var design och hållbar utveckling och i landsblandade grupper producerades en möbel på ett kreativt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Efter att gruppen på engelska inför en jury presenterat sitt bidrag korades vinnare i kategorierna: kreativitet, hållbar utveckling och presentation. Resultatet av sistnämnda uppgift kan ses i biblioteket. Bilder kan du se här