Certifiering av elever på Handels- och administrationsprogrammet 2017

Första kullen av certifierad handels- och administrationselever är utsedda!

Stort grattis till Handels- och administrationseleverna på Finnvedens gymnasium som tilldelats diplom för ”Certifierad handels- och administrationselev” år 2017. Utmärkelsen är ett resultat av ett lyckat samarbete mellan Handels- och administrationsprogrammet på Finnvedens gymnasium, Värnamo City, Värnamo Näringsliv och Värnamo Handel för att säkerställa framtida kompetens inom handels- och administrationsbranschen. Diplomet delades ut på Gummifabriken i Värnamo av representanter från näringsliv och skola.

Certifieringen betonar vikten av teoretiska och praktiska kunskaper i kombination då kriterierna för att erhålla diplomet är att eleverna ska visa god yrkesskicklighet inom sitt område, hög närvaro i skolan, ha godkända betyg i samtliga kurser och drivit UF- företag.

”Det finns en tendens i samhället att elever söker sig till de högskoleförberedande programmen, men näringslivet behöver både människor som kan börja arbeta direkt inom sina yrken och de som läser vidare”, sa Ulf Annvik och betonade vikten av mångfald för en lyckad samhällsutveckling.

Nyfikenhet, ansvarskänsla, kunskap och entreprenörsanda var egenskaper som Ellen Karlsson från Svenskt Näringsliv lyfte fram i sitt inspirationstal om framtida möjligheter till eleverna som samlats från hela Handels- och administrationsprogrammet på Finnvedens gymnasium för att lyssna och ta del av hennes budskap.

Intresset för certifieringen har ökat menar Tobias Pettersson och Marika Norrman Svensson som är lärare på programmet, nästa år hoppas de att fler elever blir certifierade, målet är att alla elever ska bli motiverade att nå kraven.

En sak är säker, eleverna var stolta över utmärkelsen och deras glädje uppmuntrade nästkommande HA- klasser att jobba vidare för att få ett certifikat.