Glada stipendiater på Alba Nova i Stockholm!

Elias Kenneryd NA15a och Alexandra Grankvist NA15b har varit på Lise Meitner-dagarna i Stockholm den 24-25 november. Under de två dagarna fick de lyssna på föreläsningar och göra laborationer inom fysik.

Dagarna är uppkallade efter Lise Meitner som var en känd kvinnlig fysiker som under flera år bodde i Sverige.