Studiebesök på Linköpings Universitet

Den 15 mars var elever i NA15 och TE15 som läser Fy2 på besök på Linköpings Universitet. De besökte IFM, institutionen för fysik, kemi och biologi. Eleverna fick på förmiddagen lyssna på några föreläsningar om framförallt nanoteknologi men också fysik i film, några scener ur kända filmer visades och kommenterades på sitt fysikinnehåll.

Efter lunch blev det en rad besök i olika forskningslabb i små grupper.Då besöktes bland annat en terahertzellipsometer (en av två i världen) som används för att mäta laddningsbärarnas hastigheter i en halvledare vid mycket höga frekvenser (se bild). Apparaten används för att utveckla snabbare transistorer. Ett av de mer uppskattade besöken på eftermiddagen var en demonstration av små försök man kan göra med flytande luft.