Elever från Vård- och omsorgsprogrammet besöker Världskulturmuséet  i Göteborg

Världskulturmuséet

VO15 besökte onsdagen 28 mars Världskulturmuséet i Göteborg. Där lyssnade eleverna bland annat på en föreläsning om utställningnen Aswat (om människor på flykt) och deltog även i en workshop. Ämnet berör ett flertal kurser på programmet och det blev en lärorik och trevlig dag. Medföljande lärare var Peter Lindell och Kristina Axelsson Zaheri