Elever som håller upp en EU flagga

SA17b vann EU-Model!

Stort Grattis till SA17b som fredagen den 15 mars deltog i Jönköpings och Hallands Europadirekt-kontors tävling "EU-Model" och vann! Klassen representerade Polen i "EU-parlamentet", Rosensalen i Jönköping. Juryn bedömde att klassens sätt att hålla tal och debattera för sitt lands och partigrupps ståndpunkt, var bäst av de fyra tävlande klasserna. Prissumman var 10 000 kr.