Rektor för Entreprenörsektorn

Andreas Nelander slutade den 6 januari. Under vårterminen är elevansvaret för sektorns program uppdelat på följande rektorer: Viktor Radell Ekonomiprogrammet, Svante Leo Bygg- och anläggningsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet, Inga-Lill Svanholm Handels- och adminstrationsprogrammet, Magnus Flink Restaurang- och livsmedelsprogrammet.