Elever och lärare från estetiska programmet samt elever från andra länder på studiebesök i Spanien EU projekt

ES deltog i EU projekt i Spanien

Fyra studenter på det estetiska programmet samt lärarna Andreas Westberg och Adan Brown, har precis kommit hem från Sevilla i Andalusien, Spanien

Estetiska programmet deltar i ett 2 årigt EU projekt tillsammans med Kulturskolan ”Lärande genom samarbete, projekt och innovation” tillsammans med skolor i Spanien, Portugal, Rumänien, Grekland och Bulgarien.

Projektet går ut på att skapa möjligheter för ungdomar runt om i Europa att mötas i transnationella teams där de ska diskutera, skapa och förstå varandra utifrån ett antal fokusområden.

Kulturarv såsom arkitektur, traditioner, levnadssätt och relationell historia men också hur vi tar tillvara möjligheten att vi idag har hela Europa som arbetsgivare.

Hur använder sig varje skola utav digitala verktyg, hur arbetar man och skapar effektiva team och vilka inlärningsmetoder krävs för att möta morgondagens barn och unga.

Varje skola och lands unika särdrag inom utbildning skapar en bred och spännande palett av didaktik och metodik som främjar lärande över hela Europa.

I en grupp/team behövs olika förmågor för att lyckas därför belyser vi entreprenören, innovatören och intraprenörens ansvarsområden.

Vill du också gå ett spännande program på Figy sök Estetiska programmet inriktning musik. Programmet ger dig högskolebehörighet till de allra flesta högskolor och universitetsutbildningar.

Läs mer om...

Estetiska programmet