Om Skolan

Detta är FIGY

Under detta menyval kan du läsa om några av de ingredienser som gör att vi kan leva upp till vårt motto: "Kunskap med kvalitet".

Handlingsplaner

Här finner du våra viktiga styrdokument och handlingsplaner.

Reception

Öppettider
Måndag - Torsdag    07.30-15.00
Fredag                      07.30-12.00

Telefon till kontaktcenter:  0370-37 70 00

Biblioteket

Det här är gymnasiebibliotekets hemsida. Här kan våra elever bl.a. söka information i ett antal olika databaser.

Idrott och hälsa

Här hittar du exempel på olika aktiviteter inom idrotten, samt intressanta länkar.

Internationellt

Vi har ständigt ett antal kontakter med skolor i andra länder.

Hitta till Finnvedens gymnasium

Här finns en karta som placerar Värnamo i Sverige, och Finnvedens Gymnasium i Värnamo.

Hitta till byggnader och klassrum

Kartor över våra lokaler med salsnummer. Här finns även information om de olika byggnaderna, utrymning och parkering.

Våra lokaler

Innehåller en kort beskrivning av den miljö som du som elev möter hos oss.

Målsättning för barn- och utbildningsnämnden i Värnamo.

Varje barn och elev ska med lust och glädje uppleva meningsfullhet och framgång i det dagliga arbetet. Barnens och elevernas behov av kunskaper, färdigheter, omtanke och trivsel ska uppfyllas och deras förväntningar om möjligt överträffas.

Länk...Elevenkät