Detta är FIGY

Kunskap med kvalitet

Idrott & Hälsa

Alla elever har idrott på schemat. För de som känner att de har för lite finns även möjlighet till frivillig idrott. Under ett par timmar i veckan är vår nyrenoverade idrottsanläggning på Tinas Ö öppen för alla elever.

Vi erbjuder även idrottsprofilfotbollsprofil och ishockeyprofil som ett individuellt val under tre år. Dessa profiler kan du välja oavsett vilket program du går på.

Några gånger om året genomförs aktivitets- och friluftsdagar för alla elever. Ett exempel på detta är vår hälsodag i början på vårterminen, då du kan välja bland ett antal aktiviteter med hälsotema.
Läs mer om Idrott på FIGY


Elevhälsa

Våra kompetenta och engagerade team med elevhälsopersonal står redo att hjälpa till om du blir sjuk eller är i behov av stöd.
Läs mer om elevhälsoteamen


Elevdator

Som elev på Figy får du tillgång till en bärbar dator. Vi använder Fronter för att dela viktig information och nyheter. Här har lärare och elever möjlighet att kontakta varandra. Du kan bl a skicka in skoluppgifter och arbeten.


Information

Aktuell information levereras ständigt via vår infoteve. Elevinformation ges även här på vår hemsida. Den viktigaste informationskällan är emellertid mentorn, dvs. en lärare som har ett särskilt ansvar för klassen under läsåret och som följer den i alla tre år om det är möjligt.

Individuella val

Genom det individuella valet har du möjlighet att komplettera din utbildning för att uppnå en viss behörighet, eller kanske bara för att du har intresse av ett visst ämne. I varje årskurs erbjuder vi ett 20-tal olika individuella val.

Förutom de olika språken (engelska, franska, spanska & tyska) kan du välja bland kurser som t.ex. bild & form, fotografisk bild, dansorientering, instrument eller sång, idrott och hälsa,medieproduktion, entreprenörskap,
retorik, CAD-teknik, webbutveckling, datorteknik, företagsekonomi, mikrobiologi & genetik, matlagning och mycket mer! Här kan du se vilka individuella val som erbjuds just nu


Elevinflytande

Du kan påverka din skolgång på flera olika sätt. I klassrådet tar klassen upp frågor som är av gemensamt intresse för gruppen. Dessa frågor förs sedan vidare till sektorsråd, elevråd och därefter skolkonferens. I matkommittén diskuteras förslag och idéer gällande måltiderna och trivseln i matsalen. Varje klass har också ett elevskyddsombud. Läs mer om elevinflytande