GYMNASIEPROGRAM

Högskoleförberedande program (Nationella)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Samhällsvetenskap
Beteendevetenskap

  • Teknikprogrammet (TE)
  • Design och produktutveckling
  • Informations- och medieteknik
  • Teknikvetenskap (se information på programsidan) 

Yrkesprogram (Nationella)

Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)Husbyggnad
Mark och anläggning
Måleri (lärling)
Plåtslageri

El- och energiprogrammet (EE)
Elteknik
Automation (lärling)

Fordons- och transportprogrammet (FT)
Karosseri och lackering (lärling)
Lastbil och mobila maskiner (lärling)
Personbil
Transport


Gymnasial lärlingsutbildning

Yrkesprogram som erbjuder lärling
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energi programmet
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet

Läs mer under respektive programs sidor om vilka inriktningar som du kan läsa som lärling
och på vår sida om gymnasial lärlingsutbildning

Handels- och administrationsprogrammet (HA)
Handel och service
Administration och service

Industritekniska programmet (IN)
Produkt och maskinteknik

VVS och Fastighetsprogrammet (VF)
VVS (lärling)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)


Introduktionsprogram

Nationella program

Programmet för:

  • Fordonsvård och godshantering
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Samhälle, natur och språk

Individuella program

  • Individuella program