Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Programmet som sätter människan i fokus!

Utbildningen ska utveckla kunskaper i pedagogik, människors hälsa och levnadsvanor, samt kommunikation. På Barn- och fritidsprogrammet kommer du som elev att förberedas för att kunna möta, assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling. Stor vikt läggs vid att kunna samarbeta, utveckla sin kreativitet och att vara lyhörd samt att lära sig ha ett etiskt förhållningssätt.

På  Barn- och fritidsprogrammet finns det möjlighet att få grundläggande behörighet till högskolan.

Arbetssätten på Barn- och fritidsprogrammet är varierande då det är en del av utbildningen. Mycket är inriktat på problemlösning och handlingsberedskap där man löser praktiska problem både självständigt och i samarbete med andra. Under utbildningen ska du som elev ha utvecklat ett vetenskapligt och kritiskt tänkande, men även kunna arbeta praktiskt med att planera, genomföra och utvärdera olika aktiviteter både i skolan
och på andra platser. Flera kurser genomsyras av entreprenörskap för att du som elev ska förberedas för eget företagande. APL (arbetsplatsförlagt lärande)ingår i utbildningen och utgör minst 15 veckor.

Under de tre år du går på programmet får du många tillfällen att möta människor, i olika verksamheter ute i samhället, vilket förebereder dig för arbetslivet.

Nyckelord för Barn- och fritidsprogrammet  är elevinflytande, samarbete och ledarskap.

"Vi får ta mycket eget ansvar. Våra lärare
har stor förståelse för oss elever och våra
behov. Vi arbetar både praktiskt och pedagogiskt
och lär oss att jobba med olika typer av människor, både vuxna och barn. Programmet förbereder
oss både för jobb direkt efter gymnasiet eller för
att läsa vidare till exempelvis polis.// Linus

Inriktningar

Pedagogiskt arbete
ger dig kunskaper att arbeta som:

  • Barnskötare
  • Elevassistent

Socialt arbete
ger dig kunskaper att arbeta som:

  • Personlig assistent
  • Arbete i gruppbostad eller
    daglig verksamhet
Gruppbild på elever från Barn och fritidsprogrammet årskurs ett

Efter studentent
Alla tre inriktningarna ger en grund till fortsatta studier på bl.a. yrkeshögskola, folkhögskola eller högskola, då mot yrken som lärare, fritidspedagog, fritidsledare, polis, kurator, fältassistent, hälsocoach och många andra arbeten där man på något sätt arbetar med människor.

BF

PROGRAMSTRUKTUR

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

100p

Historia 1a1

50p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1a

100p

Naturkunskap 1a1

50p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1a1

50p

Svenska 1

100p

eller

Svenska som andraspråk 1

100p

Programgemensamma ämnen

Naturkunskap 1a2

50p

Kommunikation

100p

Lärande och utveckling

100p

Människor och miljöer

100p

Pedagogiskt ledarskap

100p

Samhällskunskap 1a2

50p

Svenska 2

100p

eller

Svenska som andraspråk 2

100p

Programfördjupning

600p

Inriktningar

Pedagogiskt arbete

Barns lärande och växande

100p

Pedagogiskt arbete

200p

Socialt arbete

Socialt arbete

200p

Sociologi

100p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Totalt antal poäng

2500p

 

Rektor
Malin Knuuttila
malin.knuuttila@edu.varnamo.se

Studie- och yrkesvägledare
Charlotte Bäckman
0370 - 37 81 16
charlotte.backman@edu.varnamo.se

Rektor
Inga-Lill Svanholm
inga-lill.svanholm@edu.varnamo.se