Ekonomiprogrammet (EK)       

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program, där du kommer att bli väl förberedd för framtida universitets- och högskolestudier. På Finnvedens Gymnasium erbjuder vi inriktningarna Ekonomi och Juridik.

Inriktningar

Ekonomi
Fokuserar på företagsekonomiska områden som t.ex redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Här får du en gedigen grund att stå på om du i framtiden vill starta och driva ett eget företag!

Juridik
Efter grundläggande studier i företagsekonomi fördjupas studierna inom rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle, såväl nationell rätt som internationell. På denna inriktning får du träning i att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av kunskap om lagar, förordningar och juridiska metoder.


Företagande i praktiken

Som elev på både juridik och ekonomi inriktningen kommer du att driva ett UF-företag. Det ger dig en god erfarenhet av hur företagande är "egentligen".

Diplomerad gymnasieekonom
Du har möjlighet att läsa till Diplomerad gymnasieekonom. Du kan läsa mer om detta på
www.gymnasieekonom.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Efter studenten
Ekonomiska programmet ger en god grund för vidare studier som leder fram till t. ex. civilekonom, jurist eller journalist. På Finnvedens Gymnasium kommer du ha möjlighet att läsa till Diplomerad Gymnasieekonom.

Hampus Bunnstad ekonomiprogrammet årskurs1


       Viktiga delar i undervisningen

  • Kunskaper i hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper är viktiga för att kunna bedöma situationer och fatta rätt beslut inom både ekonomi och juridik
  • Kunskaper om företagens roll i samhället, både lokalt, regionalt och globalt. Här ingår såväl psykologi, historia, juridik som ekonomi för att förstå ekonomiska förhållanden och grundförutsättningar. Dessa kunskaper ger förutsättningar för att kunna se orsakssamband och följder av olika beslut.
  • Kunskaper om villkoren för en hållbar utveckling. Hållbar utveckling handlar inte bara om miljö, utan även om ekonomiska och sociala förhållanden och därför studerar vi även det moraliska ansvar som följer av företagande
  • Vetenskapliga arbetssätt. Utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt tränas du i att själv söka, sålla, analysera och värdera information. Du får också lära dig att se saker ur olika perspektiv, både individens, företagets och samhällets, för att därigenom kunna dra slutsatser av och argumentera för ditt ställningstagande
  • Varierade arbetssätt. På det ekonomiska programmet tillämpas en mängd olika arbetssätt. Du tränas i att samarbeta i grupp likväl som att arbeta självständigt. Skriftliga redovisningar varvas med muntliga. Kreativitet och vilja att ta ansvar är viktiga ingredienser i dessa arbetssätt. Alla elever får låna en egen laptop, vilket är ett naturligt arbetsredskap i all undervisning på Finnvedens Gymnasium. 

"Jag vill bli advokat eller mäklare då passar
ekonomiprogrammet bra. Det är ett roligt program
med bra sammanhållning och vi får läsa både
juridik
och företagsekonomi, sen är det bra att det
är
studieförberedande också" //Hampus 

PROGRAMSTRUKTUR

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1b

100p

Matematik 2b

100p

Naturkunskap 1b

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Samhällskunskap 2

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

eller

Svenska som andraspråk 1

100p

Svenska som andraspråk 2

100p

Svenska som andraspråk 3

100p

Programgemensamma ämnen

Företagsekonomi 1

100p

Privatjuridik

100p

Moderna språk

100p

Psykologi 1

50p

Programfördjupning

300p

Inriktningar

Ekonomi

Entreprenörskap och företagande

100p

Företagsekonomi 2

100p

Matematik 3b

100p

Juridik

Filosofi 1

50p

Affärsjuridik

100p

Rätten och samhället

100p

Psykologi 2a

50p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Totalt antal poäng

2500p


Programledare EK
Johan Sellgren
0370 - 37 74 67
johan.sellgren@edu.varnamo.se

Studie- och yrkesvägledare
Hans Friberg
0370 - 37 73 37
hans.friberg@edu.varnamo.se

Rektor
Malin Knuuttila
malin.knuuttila@edu.varnamo.se