Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Vi erbjuder grundläggande högskolebehörighet

Vad vill du lära dig för framtiden?
Tänker du dig en framtid inom handel eller administration, det vill säga att arbeta i en butik eller på ett kontor med olika arbetsuppgifter med betoning på service? Eller har du kanske tänkt dig att starta ett eget företag i framtiden? Här får du ökade kunskaper om hur en entreprenör kan arbeta. Stämmer detta överens med dina framtidsdrömmar så är du välkommen till vårt program.

Några mål för programmet
När du arbetar inom handel och administration är kunskaper som rör service och kommunikation centrala. Du får lära dig att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområden som försäljning, inköp, ekonomi och företagande. Det personliga mötet är viktigt. Utbildningen ska utveckla din förmåga att möta människor i olika situationer i arbetslivet.

Vårt arbetssätt
Vi arbetar på ett varierat arbetssätt. Flera olika ämnen gör tillsammans projekt i kurserna för att programmets helhet ska bli ännu tydligare för dig som elev, samt att syfta till de mål som finns för programmet.

UF – Ung företagsamhet
Ung företagsamhet är en utbildning i företagande och syftet är att du ska få lära dig allt om företagande, från idé till driften av företaget samt avveckling. Under ett år får du driva ett eget företag, med riktiga varor och tjänster, och på så sätt får du en unik erfarenhet och kunskap om företagande.


Efter studenten
Om du väljer inriktningen handel och service
kan detta leda  fram till yrken som butikssäljare,
ledare i butik eller handlare  där du i framtiden
kanske startar eller driver en egen butik. Om
du väljer administrativ service kan detta leda
fram till yrken som personalassistent,
ekonomiassistent eller arbete inom kundservice
och reception.

APL- arbetsplatsförlagt lärande
En del av kurserna inom handel, administration och företagsekonomi förläggs ute på ett företag t.ex. en butik eller på ett kontor. Detta motsvarar ca 20 veckor under de tre år som du studerar här.

Lärling
Om du vill göra en större del av din utbildning ute på ett företag kan du välja båda våra inriktningar som lärling. Mer information om lärling kontakta Tobias Pettersson
tobias.pettersson@edu.varnamo.se

Följ @figylarling på instagram

Certifierad handelselev

Du kan kvalitetssäkra dina studier på Handelsprogrammet. F rom 2015 har du som studerande på vårt program möjlighet att bli belönad för dina insatser som lever upp till ställda krav. Certifieringen är framtagen i ett samarbete mellan Finnvedens gymnasium, Värnamo näringsliv, Värnamo Handel & Värnamo city och syftar till att öka kunskapsnivån och öka möjligheterna till anställning efter avslutade studier. 

För mer information kontakta Handels- & administrationsprogrammets programledare.

Varmt välkomna med frågor eller om du vill boka ett programbesök!

Smilla Dahl och Jeremy Serban från Handels- och administrationsprogrammet

"Vi valde Figy och Handels- och administrationsprogrammet för att det är en bred utbildning som oftast leder till jobb inom handel, service och kontor. Eftersom praktik (APL) utgör en stor del av studierna får man en bra kännedom om det lokala näringslivet, vilket ökar möjligheten till anställning efter examen. Våra lärare är duktiga och vi känner att de verkligen vill att vi ska lyckas. Lektionerna är intressanta och vi lär oss allt från hur man hanterar kundmöten till hur man startar och driver ett eget företag" //Smilla och Jeremy

PROGRAMSTRUKTUR

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

100p

Historia 1a1

50p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1a

100p

Naturkunskap 1a1

50p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1a1

50p

Svenska 1

100p

eller

Svenska som andraspråk 1

100p

Programgemensamma ämnen

Entreprenörskap

100p

Servicekunskap

100p

Branschkunskap inom handel och administration

100p

Information och kommunikation 1

100p

Inriktningar

Administrativ service

Administration 1

100p

Affärskommunikation

100p

Information och kommunikation 2

100p

Intern och extern kommunikation

100p

Ledarskap och organisation

100p

Handel och service

Personlig försäljning 1

100p

Praktisk marknadsföring 1

100p

Affärsutveckling och ledarskap

100p

Inköp 1

100p

Näthandel 1

100p

Programfördjupningar

700p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Totalt antal poäng

2500p


Programledare HA
Marika Norrman Svensson
0370 - 37 73 62
marika.norrman.svensson@edu.varnamo.se

Studie- och yrkesvägledare
Hans Friberg
0370 - 37 73 37
hans.friberg@edu.varnamo.se

Rektor
Malin Knuuttila
malin.knuuttila@edu.varnamo.se