Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger en bred utbildning med främst naturvetenskapliga ämnen, som matematik, fysik, kemi och biologi. Dessutom får du en grundläggande undervisning i språk och samhällsvetenskapliga ämnen.

Beroende på ditt intresse väljer du inriktning från år tre.

Inriktningar

Naturvetenskap
Du får en bred fördjupning i matematik och de naturvetenskapliga ämnena vilket ger dig många möjligheter till fortsatta studier.

Naturvetenskap och samhälle
Du kompletterar grundkurserna i matematik och naturvetenskap med kurser i geografi och samhällskunskap.

"Det är kul att få jobba så mycket i laboratoriet och att jobba med de naturvetenskapliga ämnena. Inför gymnsievalet fick vi höra att lärarna på Figy var väldigt duktiga och bra på att lära ut så att man förstår, vilket verkligen stämmer! Vi har också ombyggda fräscha lokaler med bra utbildningsmaterial"
//Mohamed och Clara

Tre elever från naturvetenskapsprogrammet som står vid en kateder

Vad kan du bli?
Programmet öppnar dörrar till i stort sett alla högskoleutbildningar utan att du behöver göra
några kompletteringar.

Du kan till exempel utbilda dig till arkitekt, civilingenjör, högskoleingenjör, läkare, tandläkare, veterinär, ekonom eller jurist.


PROGRAMSTRUKTUR

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1c

100p

Matematik 2c

100p

Matematik 3c

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

eller

Svenska som andraspråk 1

100p

Svenska som andraspråk 2

100p

Svenska som andraspråk 3

100p

Programgemensamma ämnen

Biologi 1

100p

Fysik 1

150p

Kemi 1

100p

Moderna språk

100p

Programfördjupning

200-300p

Inriktningar

Naturvetenskap

Biologi 2

100p

Fysik 2

100p

Kemi 2

100p

Matematik 4

100p

Naturvetenskap och samhälle

Geografi 1

100p

Samhällskunskap 2

100p

Ett narturvetenskapligt ämne

100p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Totalt antal poäng

2500p

 

Programledare NA
Tommy Linde
0370 - 37 73 52
tommy.linde@edu.varnamo.se

Studie- och yrkesvägledare
Liz Winterqvist
0370 - 37 72 38
liz.winterqvist@varnamo.se

Rektor
Svante Leo
svante.leo@edu.varnamo.se