Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Inriktning Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap

För dig som gärna ifrågasätter och diskuterar!

Tycker du om att sätta dig in i andra människors livssituationer? Vill du utveckla ditt kritiska tänkande
och förmågan att se ur olika perspektiv?

Samhällsvetenskapsprogrammet är en varierande utbildning där du arbetar i grupp, individuellt och går
på seminarier. Du lär dig tänka kritiskt, ifrågasätta källor och se samband. Du studerar samhällsförhållanden i Sverige och i resten av världen. Du lär dig hur samhället
är uppbyggt och undersöker hur människan fungerar både i grupp och som ensam individ. Vi diskuterar mycket och ofta. Det kan handla om maktrelationer, etik, demokratiska värderingar, hållbar samhällsutveckling och mycket, mycket mer. Du ges möjlighet att succesivt öka din analysförmåga och utveckla verktyg såväl muntligt som skriftligt för att göra dig väl förberedd för vidare studier. Expertmedverkan, studiebesök och resor i vår omvärld är ett viktigt inslag i underisningen.

INRIKTNINGAR (VÄLJS INFÖR ÅR)
Beteendevetenskap
Du lär dig mer om hur människor samspelar med varandra, både som individer och i olika grupper.
Du får fördjupade kunskaper om kommunikation,
lärande och ledarskap samt lär dig använda samhällsvetenskapliga metoder i ämnen som sociologi och psykologi.

Samhällsvetenskap
Du lär dig mer om hur samhället är uppbyggt och om olika livsmiljöer på jorden. Du breddar och fördjupar
din förståelse för samhällsfrågor, samt lär dig använda samhällsvetenskapliga metoder i ämnen som samhällskunskap, historia, religion och geografi.

Elever från samhällsvetenskapsprogrammet som sitter vid ett bord

Efter studenten
Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred behörighet för att studera vidare på högskolor och universitet i Sverige och utomlands. Du har också
fått en bra grund för ett yrkesliv där du har möjlighet
att påverka samhället.

"Programmet ger en bred utbildning och skapar bra valmöjligheter inför framtiden om man inte vet vad
man vill bli. Vi får ta mycket egna initiativ med stöd
från lärarna och de uppmuntrar till diskussion i grupp" 
//Josefin och Lukas


PROGRAMSTRUKTUR

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1b

100p

Matematik 2b

100p

Naturkunskap 1b

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

eller

Svenska som andraspråk 1

100p

Svenska som andraspråk 2

100p

Svenska som andraspråk 3

100p

Programgemensamma ämnen

Filosofi 1

50p

Moderna språk

200p

Psykologi 1

50p

Programfördjupning

300p

Inriktningar

Samhällsvetenskap

Geografi 1

100p

Historia 2a

100p

Religionskunskap 2

50p

Samhällskunskap 2

100p

Samhällskunskap 3

100p

Beteendevetenskap

Ledarskap och organisation

100p

Kommunikation

100p

Psykologi 2a

50p

Samhällskunskap 2

100p

Sociologi

100p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Totalt antal poäng

2500p

 

Programledare SA
Marghareta Marthasdotter Larsson
0370 - 37 73 79, 37 77 30
margaretha.marthasdotter-larsson@edu.varnamo.se

Studie- och yrkesvägledare
Hans Friberg
0370 - 37 73 37
hans.friberg@edu.varnamo.se

Rektor
Inga-Lill Svanholm
inga-lill.svanholm@edu.varnamo.se