Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till yrkesexamen. Vi erbjuder dig även grundläggande högskolebehörighet inom befintligt program.  
 
Vill du arbeta med människor i alla åldrar inom till exempel sjukvård, psykiatri, äldreomsorg, omsorg eller hemsjukvård, då är detta programmet för dig!

Du får en utbildning som ger dig de kunskaper och färdigheter som behövs inom all vård och omsorg. Du kommer att läsa kurser som förbereder dig inför möten med människor i olika livssituationer. Utbildningen utgår från en humanistisk människosyn som betonar alla människors lika värde.
 
Läs mer om kursinnehåll i programstrukturen till höger.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
I utbildningen ingår 17 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom kommunens och region Jönköpings verksamheter. Då får du pröva dina kunskaper på olika arbetsplatser. Under APL har du också möjlighet att knyta kontakter för framtida arbete. Efter avslutad utbildning kommer du att vara eftertraktad på arbetsmarknaden.

"Vård- och omsorgsprogrammet är ett intressant program där vi har stor nytta av vad vi lär oss hela livet. I trean har vi möjlighet att välja inriktning akutvård eller äldreomsorg. Sedan är det lätt att få jobb direkt efter skolan" /Wilma och Wilma

.

Tre spår
Inom programmet finns inga nationella inriktningar,  men vi erbjuder dig tre olika spår under utbildningen, beroende på vad du är intresserad av i framtiden:

 • Hälso- och sjukvård
  Då läser du programfördjupning innehållande
  - akutsjukvård
  - palliativ vård
  - vård och omsorg vid demenssjukdom
 • Äldreomsorg
  Då läser du programfördjupning innehållande
  - äldres hälsa och livskvalitet
  - palliativ vård
  - vård och omsorg vid demenssjukdom

  Fr o m läsåret 17/18 erbjuder vi ett nytt spår
 • Funktionshinderomsorg
  Då läser du programfördjupning innehållande
  - palliativ vård
  - vård och omsorg vid demenssjukdom
  - specialpedagogik 2
  - socialpedagogik

Efter studentent
Det finns flera möjligheter till vidareutbildning på högskola, universitet eller yrkeshögskola. Exempel på yrken:

 • Sjuksköterska
 • Sjukgymnast
 • Arbetsterapeut
 • Socionom
 • Polis
 • Lärare
 • Specialistundersköterska

 

PROGRAMSTRUKTUR

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

100p

Historia 1a1

50p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1a

100p

Naturkunskap 1a1

50p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1a1

50p

Svenska 1

100p

eller

Svenska som andraspråk 1

100p

Programgemensamma

ämnen

Hälsopedagogik

100p

Medicin 1

150p

Etik och människans livsvillkor

100p

Psykiatri 1

100p

Psykologi 1

50p

Samhällskunskap 1a2

50p

Specialpedagogik 1

100p

Svenska 2

100p

eller

Svenska som andraspråk 2

100p

Vård- och omsorgsarbete 1

200p

Vård- och omsorgsarbete 2

150p

Programfördjupning

500p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p

Totalt antal poäng

2500p

 

Programledare VO
Veronica Wilén
0370 - 37 77 65
veronica.wilen@edu.varnamo.se

Studie- och yrkesvägledare
Charlotte Bäckman
0370 - 37 81 16
charlotte.backman@edu.varnamo.se

Rektor
Inga-Lill Svanholm
inga-lill.svanholm@edu.varnamo.se